УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД, наричан по-долу “Търговец” от една страна и потребители на електронния магазин /наричан за кратко ПОТРЕБИТЕЛЯТ/, намиращ се на интернет адрес (домейн) http://gallery-boris-bozhkov.com /наричан за кратко ОНЛАЙН МАГАЗИНА/ от другата страна. Тези условия обвързват и гарантират правата и задълженията на всяка от страните. С отбелязването на полето за съгласие с УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изцяло приема  да спазва настоящите УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203797230, седалище гр. София, кв. Света Троица, бл. 307, вх. А телефон за връзка 0888 516 111, имейл адрес: info@gallery-boris-bozhkov.com.

Адрес на галерията: Гр. София, ул. Шипка № 12Регистриране на клиент

Регистрацията е задължителна, за да могат да се извършват покупки чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно и без регистрация да преглежда предлаганите продукти и техните характеристики, както и да се информира за цените и условията за покупка.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, желаещ да направи покупка е длъжен да попълни всички задължителни полета в регистрационна форма.ЛИЧНИ ДАННИ

ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД с рег. № 424153

Личните данни, получени от ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на правоимащите държавни органи и институции.

Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 10:00 и 16:00 часа на телефон: 0888 516 111.СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и не оторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми екипа на ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща.

ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

 


Поръчки

Електронният магазин на ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.


При потвърждаването на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати крайната й цена.


Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане по банков път.


Изпълнението на поръчката може да бъде забавено до 10 - 15 работни дни или обявена за невалидна поради някоя от следните причини:


Липса на наличност на поръчаната стока /ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ ОСВЕДОМЯВА СВОЕВРЕМЕННО ОЩЕ С РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА В ОНЛАЙН МАГАЗИНА/;


Не извършване на плащане по банков път на посочената банкова сметка на ТЪРГОВЕЦА /при което наши представители се свързват с ПОТРЕБИТЕЛЯТ за да установят причините/;


Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯТ;

Обявяване на поръчката за невалидна, при некоректно въведен адрес и контакти за връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

 

При възникване на проблеми с доставката по вина на ТЪРГОВЕЦА всички допълнителни разноски са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. 

Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.


РЕКЛАМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Рекламация на стоки и услуги може да бъде извършена съгласно ЗЗП РАЗДЕЛ III и при спазване на следните условия:

- Запазена е целостта на опаковката

- Продукта за който се предявява рекламация не е бил използван, увреден, не е с нарушен търговския вид на продукта.

- Предоставени са всички издадени придружаващи документи/фактура, касова бележка, разписка, гаранционна карта / за доказване на извършената покупка.

- Не се приемат пратки изпратени до ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД с наложен платеж или върнати чрез български пощи.

- Стоката трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адрес: Гр. София, ул. Шипка № 12, телефон

0888 516 111, ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД

- Разходите по изпращането на върнатата стока се поемат от клиента.

- В случай, че трябва да бъде възстановена паричната равностойност на обратно изпратената от клиента стока, ние ще върнем нетната сума по първоначално направената поръчка, като бъде приспадната разликата в разходите по изпращането.

- Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена на клиента за негова сметка.

Всички въпроси свързани с рекламацията и стойностите на продуктите Ви препоръчваме да бъдат до уточнени чрез, e-mail или на телефон 0888 516 111, преди да предприемете действия за извършване на рекламация.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането на поръчките се извършва с наложен платеж.Статуси на поръчки

Нова: Поръчката е успешно приета.


Очаква плащане: По поръчката се очаква плащане. Всички последващи действия ще се предприемат след осъществяване на плащането.

Може да следите движението на поръчката като посетите Вашия профил и изберете Хронология.


Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на ТЪРГОВЕЦА.


Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.


Доставена: Поръчката е доставена до клиента.ЛИНК КЪМ ИНСТИТУЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При наличие на спор относно извършена покупка, за която не е постигнат консенсус между страните на сделката /покупката/ съгласно чл. 181н ал.4,  може да потърсите съдействие на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show