УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Регистриране на клиент

Регистрацията е задължителна, за да могат да се извършват покупки чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно и без регистрация да преглежда предлаганите продукти и техните характеристики, както и да се информира за цените и условията за покупка.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, желаещ да направи покупка е длъжен да попълни всички задължителни полета в регистрационна форма.


ЛИЧНИ ДАННИ

ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД с рег. № 424153. Личните данни, получени от ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на правоимащите държавни органи и институции.


Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 10:00 и 16:00 часа на телефон: 0888 516 111.


СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и не оторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми екипа на Алтернативен сайт незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.


ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща.


ГАЛЕРИЯ БОЖКОВ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.