БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

1951г. Родена на 25ти март (Благовещение) в град Велико Търново.


1969г. Редовна студентка – специалност “Живопис”- факултет “Изобразителни Изкуства” на Великотърновския Университет “Свети Кирил и Методий”.


1973г. Майсторски клас – специалност “Живопис”- факултет “Изобразителни Изкуства” на Великотърновския Университет “Свети Кирил и Методий”.


1976г. Художник – Проектант – Агенция “София – Прес”, “Интер–Фото”.


1977г. Хоноруван преподавател по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.


1979г. Редовен асистент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.


1997г. Главен асистент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.


2004г. Доцент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.